crnogorska vina

PUT VINA - WINE ROUT

Put vina

vinski_turizam1.jpgU mnogim evropskim zemljama se daje veliki značaj vinskom turizmu i promociji nacionalne proizvodnje a na taj nacin i ostalih turističkih i drugih potencijala neke zemlje ili regije. U tim zemljama postoje mnoge turističke rute a medju njima veoma značajno mjesto zauzimaju i Vinski putevi koji prevashodno imaju za cilj   promociju lokalnih proizvodjacha ili neke posebne regije.

Razvoj vinskog turizma u Crnoj Gori zvanično je počeo sredinom 2007 kroz projekte i inicijative pokrenute od strane GTZ, a kasnije i Nacionalnog udruženja vinogradra i vinara Crne Gore. Iako su neki oblici vinskog turizma u manjoj mjeri postojali na ovim prostorima i ranije,tada se ipak prvi put pristupilo ozbiljnim projektima i sistematskom razvoju vinskog turizma .U početku je organizovano nekoliko edukativnih ekskurzija i stručnih putovanja u nekoliko drugih zemalja koje odavno razvijaju vinski turizam kao izraz svoje specifičnosti gdje su naši vinari imali prilike da razmijene iskustva i prepoznaju na licu mjesta potencijale vinskog turizma.

Od 2008 je započeo i projekat „ Vinski Put Crne Gore“, gdje smo po ugledu naneke druge zemlje i njihova iskustva započeli sa identifikacijom i promocijom crnogorskih vinskih područja i regija. Izdato je i prvo izdanje turističko informativne brošureVinski Put što je prvo oficijelno izdanje koje je pružilo potrebne informacije i saznanjo crnogorskim vinskim podrumima i vinarijama .U 2009 je nastavljeno sa izdavanjem brošure Vinski Put u dopunjenom i obimnijemizdanju, urađen je i novi turisticki flajer namjenjen prevashodno lokalnim turistickim organizacijama odnosno turistima .Izrađen je i moderan web portal koji će promovisati isključivo crnogorska vina i vinski turizam.

Projekat Vinski put treba da doprinese afirmisanju tradicionalnih crnogorskih vina (posebno vina od autohtonih sorti kao sto su vranac,kratošija,krstač u regionu ali i šire i da obezbjedi vinarima održive izvore prihoda.

Komparativna prednost vinskog turizma u Crnoj Gori je svakako blizina morske obale i turističkih centara,već postojeći veliki broj hiking & biking staza u vinskim regionima,kao i odavno dobro poznate turističke rute oko Skadarskog jezera.

Nerazdvojan faktor razvoja vinskog turizma je i razvoj lokalnih zajednica,najčešće ruralnih oblasti i poboljšanje mikro ekonomske situacije u odredjenoj regiji.

U tom smislu lako se dolazi do zakljucka da vinski turizam ne samo što ima za posledicu poboljšanje imidža jedne zemlje, i njeno pozicioniranje na turistickim mapama već i predstavlja jedan od fundamentalnih stubova razvoja pojedinih lokalnih zajednica. U Crnoj Gori postoji znacajan broj takvih lokalnih zajednica, kao sto su Crmnica, Nahije,Komani,Bjelopavlići,kao i mnoga sela oko Skadarskog jezera.

Takodje je tokom proteklih godina organizovano nekoliko festivala koji imaju za cilj promociju nacionalne proizvodnje vina i vinskog turizma kao sto su već tradicionalni festival Mimoze u Boki kotorskoj ,kao i festival Vina i ukljeve u Virpazaru,festival vina u Igalu,Crnogorski Pazar u Nahijama

Otvoren je u Virapazaru info centar i Vinoteka u kojoj se mogu naći vina crnogorskih proizvodjacha sa tog područja.Ostvareni su i kontakti i uspostavljena saradnja sa relevantnim organizacijama koje rade na promociji vinskog turizma u zemljama okruzenja i Evrope.

 Jedan od prioritetnih ciljeva u budućnosti biće i čvršće povezivanje sa organizacijama koje se bave vinskim turizmom u inostranstvu .Uporedjivannje i razmjena iskustava ,kao i medjusobno pohodjenje vinskih puteva.

Najznačajniji projekat koji je uradjen u 2010 i 2011 godini, markacija i kompletno obilježavanje vinskih puteva u Crnoj Gori, putem turističkih info tabli i saobraćajnih znakova, kao i ostalih vrsta znakova.Takodje je uradjena i turistička mapu vinskih puteva koju će svaki turista koji dodje u Crnu Goru moći da dobije u lokalnim turističkim organizacijama, hotelima i turističkim agencijama.

Osnovni cilj razvoja vinskog turizma je taj da Crna Gora u svijetu bude prepoznata ne samo po prirodnim ljepotama,morskoj obali ,ljepoti divljih predjela već i po vrhunskim vinima, autohtonim sortama i svjetski poznatim vinskim brendovima. Svi koji radimo na razvoju i promociji vinskog turizma smo uvjereni da će na taj način jos više biti izgradjen i poboljšan imidž naše zemlje.Takodje smatramo da je razvoj i pun zamah vinskog turizma neraskidivi dio ukupnog turističkog razvoja Crne Gore i u tom smislu svi zajedno koji radimo na tome moramo dati pun doprinos u budućem periodu. 


monami_kotor.jpg
bogdan.jpg