crnogorska vina

STARA CRNA GORA

Regioni

Crnogorsko vinogradarsko područje dijeli se na dva regiona:

 • Primorski
 • Basen skadarskog jezera

Region se dijeli na manje teritorijalne jedinice subregione sa specifičnim agroekološkim uslovima, koji utiču na karakteristike vina. Subregion se može dijeliti na manje teritorijalne jedinice.

Region primorski dijeli se na subregione:

 • Boko-Kotorski
 • Budvansko-Barski 
 • Ulcinjski 
 • Grahovsko-Nudolski

Region basen skadarskog jezera dijeli se na subregione:

 • Podgorički 
 • Crmnički
 • Riječki
 • Bjelopavlićki 
 • Katunski

Ovi regioni su označeni na svim putnim pravcima i ujedno predstavljaju put vina


monami_kotor.jpg
bogdan.jpg